ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr hab. Antonina Kozyrska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Bezpieczeństwa Społecznego i Kulturowego, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

pokój: 108, Batorego 39 L, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2136
e-mail: kozyrska@umk.pl
ORCID: 0000-0002-1204-5500

Zainteresowania:
Procesy kulturowe, religijne, narodowościowe, przemiany tożsamościowe, polityka pamięci i bezpieczeństwo w Europie Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy.

Dyżury w semestrze letnim roku akad. 2023/2024:
Zobacz profil w Bazie Wiedzy