Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
obrazek wiadomości: Informacja dla studentów pierwszego roku

Informacja dla studentów pierwszego roku

* o o o o o o o o o
pozostałe wiadomości

Nadchodzące wydarzenia:

Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie w semestrze zimowym

Od godz. 12:00

Posiedzenie Senatu UMK

godz. 10:15

Rejestracja na zajęcia WNoPiB

Szczegółowe informacje

Inauguracja roku akademickiego

Transmisja: www.tv.umk.pl