Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
obrazek wiadomości: WNoPiB na START!

WNoPiB na START!

* o o o o o
pozostałe wiadomości

Nadchodzące wydarzenia:

Egzaminacyjna sesja poprawkowa

Ostateczny termin uzyskania zaliczeń w semestrze letnim

Posiedzenie Senatu UMK

Wszystkich Świętych

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych