Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
obrazek wiadomości: Miesiąc zdalnej nauki

Miesiąc zdalnej nauki

* o o o o
pozostałe wiadomości

Nadchodzące wydarzenia:

Zajęcia zdalne

ZARZĄDZENIE Nr 242 Rektora UMK

Zjazd studiów niestacjonarnych - zdalny

Zjazd studiów niestacjonarnych - zdalny

Konferencja: Stan wojenny i stany nadzwyczajne

Informacje