Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
obrazek wiadomości: Nowy kierunek na WNoPiB!

Nowy kierunek na WNoPiB!

* o o o o
pozostałe wiadomości

Nadchodzące wydarzenia:

Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauk o Bezpieczeństwie

godz. 12:00, MS Teams

Wakacje letnie

Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji

Platforma Moodle