Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
obrazek wiadomości: Studiuj na WNoPiB!

Studiuj na WNoPiB!

* o o o o o o
pozostałe wiadomości

Nadchodzące wydarzenia:

Egzaminacyjna sesja letnia

Wakacje letnie - początek

Początek egzaminacyjnej sesji poprawkowej

Ostateczny termin uzyskania zaliczeń zajęć