Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
obrazek wiadomości: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „GlobState”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „GlobState”

* o o o o
pozostałe wiadomości

Nadchodzące wydarzenia:

Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji

godz. 10.15, sala 310

Posiedzenie Senatu UMK

GlobState

Informacje

Zjazd studiów niestacjonarnych - zdalny