Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
obrazek wiadomości: Uroczysta immatrykulacja studentów I roku 2022/2023

Uroczysta immatrykulacja studentów I roku 2022/2023

* o o
pozostałe wiadomości

Nadchodzące wydarzenia:

Posiedzenie Senatu UMK

Ostateczny termin zgłaszania referatów

Konferencja naukowa w stulecie Marszu na Rzym

Inauguracja roku akademickiego

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Uroczysta immatrykulacja WNoPiB

godz. 13:00, Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa"