Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
obrazek wiadomości: Rekrutacja ERASMUS+

Rekrutacja ERASMUS+

* o o o o o o o o o
pozostałe wiadomości

Nadchodzące wydarzenia:

Spotkanie Pracowników określonych w dyscyplinie Nauki o Bezpieczeństwie

godz. 9.00, s. 310

Zjazd studiów niestacjonarnych

Zjazd studiów niestacjonarnych

Zjazd studiów niestacjonarnych