Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
obrazek wiadomości: WNoPiB dla WOŚP 2022

WNoPiB dla WOŚP 2022

* o o
pozostałe wiadomości

Nadchodzące wydarzenia:

Posiedzenie Senatu UMK

Zajęcia przewidziane w planie na czwartek

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Zjazd studiów niestacjonarnych - zdalny

WNoPiB dla WOŚP

Informacje