ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

prof. dr hab. Ralph Schattkowsky

Pokój urzędowania: 119
Tel.: 56 611 21 45
Email: rascha@umk.pl
Dyżur realizowany poprzez kontakt email

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID