ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 118
tel.: +48-56-611-2144
e-mail: zk@umk.pl
ORCID: 0000-0001-5018-976X

Dyżur w semstrze zimowym roku akad. 2022/2023:
wtorek i środa w godz. 10:00–11:30
Zobacz profil w Bazie Wiedzy