ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

prof. dr hab. Zbigniew Karpus
profesor
Katedra Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 118, Batorego 39 L, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2144
e-mail: zk@umk.pl
ORCID: 0000-0001-5018-976X

Dyżury w semestrze letnim roku akad. 2023/2024:
wtorki w godz. 11:00–13:00
czwartki w godz. 11:00–13:00
Zobacz profil w Bazie Wiedzy