Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Samorząd

Samorząd Studencki

Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WNoPiB: lic. Karolina Dąbrowska

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego WNoPiB: Przemysław Turek

E-mail: wrss.wnopib.umk@gmail.com

Facebook Samorządu Studenckiego WNoPiB
Samorząd Studencki UMK