Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Samorząd

Samorząd Studencki

W celu spotkania z przedstawicielami WRSS prosimy o kontakt mailowy: samorzadstudenckiwpism@gmail.com

Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WPiSM

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego WPiSM:

Facebook Samorządu Studenckiego
Samorząd Studencki UMK