Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Studia I i II stopnia

W ofercie Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie znajdują się następujące kierunków studiów:

WNoPiB na Start! – ulotka promocyjna