Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Zespół Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik

Mgr ŁuMgr Łukasz Ciechorskikasz Ciechorski

pok. 123
tel.: 56 611 21 09
l_ciechorski@umk.pl