Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Aktualności

Zdjęcie ilustracyjne

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „GlobState”

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ogólnopolski Tydzień Dyplomacji na WNoPiB

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Współpraca WNoPiB z Muzeum Wojsk Lądowych

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Strategiczne powołania

JM rektor prof. dr hab. Andrzej Sokala powołał zespół merytoryczny Uniwersyteckiego Ośrodka Analiz Strategicznych, nowej jednostki UMK, której rolą jest doradzanie władzom w kluczowych kwestiach dotyczących przyszłości Uniwersytetu.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Obronne porozumienie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zawarł porozumienie o współpracy z 8. Kujawsko-Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej. Podpisanie umowy w tej sprawie odbyło się 19 listopada 2021 r.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla prof. Zbigniewa Karpusa

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Młodzieżowe debaty na WNoPiB

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendia rektora za publikacje

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wspomnienie zmarłych

W roku akademickim 2020/2021 społeczność UMK pożegnała na zawsze kilkanaście osób związanych ze środowiskiem uniwersyteckim.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nabór do YUFE Student Journey

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Informacja dla studentów pierwszego roku

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Terminy rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym 2021/22

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Inauguracja roku akademickiego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wyróżnienia dla pracowników naukowych WNoPiB

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepsi na WNoPiB!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Oferta zajęć ogólnouniwersyteckich

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowa publikacja prof. Romana Bäckera – zapowiedź

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

UMK w rankingu THE

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Oferta pracy – stypendysta w projekcie NCN OPUS

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs na najlepszego studenta i najlepszego absolwenta WNoPiB!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nagrody Rektora dla pracowników naukowych

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. Michał Balcerzak w ONZ!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dyplomy wręczone!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Pracownicy administracji WNOPIB nagrodzeni

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendia rektora za publikacje dla pracowników naukowych WNoPiB!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Publikacja w 40. rocznicę śmierci Kardynała Wyszyńskiego

Prezentacja publikacji w 40. rocznicę śmierci Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ocena zajęć dydaktycznych

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowi doktorzy z dyplomami

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3. Maja

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konferencja Koła Naukowego Służb Mundurowych

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Trzy statuetki dla WNoPiB!

Przedstawiciele naszego Wydziału zwyciężyli w trzech kategoriach!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dr Sławomir Drelich nominowany!

Nominacja do tytułu Osobowość Roku 2020 dla dr Sławomira Drelicha!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nominacja dla dr Agnieszki Bryc!

Dr Agnieszka Bryc nominowana do tytułu Osobowość Roku 2020!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dr Wojciech Peszyński z nominacją!

Nominacja do tytułu Osobowość Roku 2020 dla dr. Wojciecha Peszyńskiego!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Współpraca z Uniwersytetem w Łucku!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Awanse dla pracowników naukowych WNoPiB!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

WNoPiB z sześcioma nominacjami!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendia rektora za publikacje dla pracowników naukowych WNoPiB!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ostatni dzień w pracy Pani Renaty Skowrońskiej!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nominacja profesorska dla dr. hab. Grzegorza Radomskiego!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Święto Uniwersytetu

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Święto Uniwersytetu – list JM Rektora

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

WNoPiB dla WOŚP 2021 – aktualizacja

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stosunki międzynarodowe z pozytywną oceną PKA

Stosunki międzynarodowe z pozytywną oceną PKA

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dr Patryk Tomaszewski powołany do ministerialnej Komisji Dyscyplinarnej

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rejestracja na zajęcia z języków obcych w semestrze letnim 2020/21

Drodzy Studenci,

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stopień doktora habilitowanego dla dr Marii Wincławskiej

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Pożegnanie Absolwentów 2020

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

"Wschodni sojusznicy Polski w 1920 r." – wywiad z prof. Zbigniewem Karpusem

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Dr Radosław Potorski ze stopniem doktora habilitowanego!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Monografia pracowników WNoPiB z nagrodą FENIKS 2020!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ukazał się tom IV. "Pro memoria" kard. Stefana Wyszyńskiego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. Hanczewski prodziekanem WNoPiB!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Medal Złoty za Długoletnią Służbę dla prof. Rezmera

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowy doradca w NCBiR

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wyróżnienie dla prof. Michała Białkowskiego!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

WNoPiB w YUFE Academy!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Spotkania organizacyjne ze studentami I roku

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Inauguracja roku akademickiego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zagraniczne wizyty studyjne studentów WNoPiB

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Najlepsi WNoPiB 2019/2020

Najlepszy Student, najlepszy Absolwent 2019/2020 Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Profesor Polak z orderem

Prof. dr hab. Wojciech Polak z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH ZAPRASZA NA KURSY JĘZYKOWE

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK zaprasza studentów, doktorantów,  pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracji Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie na odpłatne kursy językowe

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendia rektora za publikacje

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyższej punktowane publikacje.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Pierwszy magister "dwutorowiec"

Bartosz Leszczyński jest pierwszym uczestnikiem uniwersyteckiego Programu kariera dwutorowa student-sportowiec, który zdobył tytuł magistra. Utytułowany wioślarz został absolwentem Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Politologia z pozytywną oceną PKA

Politologia z pozytywną oceną PKA

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wyróżnienia dla przewodniczących i dyrektorów

W piątek 3 lipca rektor prof. dr hab. Andrzej Tretyn wręczył wyróżnienia za działalność organizacyjną w roku akademickim 2019/2020.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim

XXVII rocznica odnowienia Ukraińskiego Cmentarza Wojskowego

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nagrodzeni za publikacje

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyższej punktowane publikacje.

więcej informacji

Archiwum