Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Aktualności

zdjęcie

Nominacja profesorska dla dr. hab. Grzegorza Radomskiego!

więcej informacji

zdjęcie

III. Gala Copernicana

więcej informacji

zdjęcie

Święto Uniwersytetu

więcej informacji

zdjęcie

Święto Uniwersytetu – list JM Rektora

więcej informacji

zdjęcie

WNoPiB dla WOŚP 2021 – aktualizacja

więcej informacji

zdjęcie

Rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie

więcej informacji

zdjęcie

Stosunki międzynarodowe z pozytywną oceną PKA

Stosunki międzynarodowe z pozytywną oceną PKA

więcej informacji

zdjęcie

Dr Patryk Tomaszewski powołany do ministerialnej Komisji Dyscyplinarnej

więcej informacji

zdjęcie

Rejestracja na zajęcia z języków obcych w semestrze letnim 2020/21

Drodzy Studenci,

więcej informacji

zdjęcie

Stopień doktora habilitowanego dla dr Marii Wincławskiej

więcej informacji

zdjęcie

Pożegnanie Absolwentów 2020

więcej informacji

zdjęcie

"Wschodni sojusznicy Polski w 1920 r." – wywiad z prof. Zbigniewem Karpusem

więcej informacji

zdjęcie

Dr Radosław Potorski ze stopniem doktora habilitowanego!

więcej informacji

zdjęcie

Monografia pracowników WNoPiB z nagrodą FENIKS 2020!

więcej informacji

zdjęcie

Ukazał się tom IV. "Pro memoria" kard. Stefana Wyszyńskiego

więcej informacji

zdjęcie

Prof. Hanczewski prodziekanem WNoPiB!

więcej informacji

zdjęcie

Medal Złoty za Długoletnią Służbę dla prof. Rezmera

więcej informacji

zdjęcie

Nowy doradca w NCBiR

więcej informacji

zdjęcie

Wyróżnienie dla prof. Michała Białkowskiego!

więcej informacji

zdjęcie

WNoPiB w YUFE Academy!

więcej informacji

zdjęcie

Spotkania organizacyjne ze studentami I roku

więcej informacji

zdjęcie

Inauguracja roku akademickiego

więcej informacji

zdjęcie

Zagraniczne wizyty studyjne studentów WNoPiB

więcej informacji

zdjęcie

Najlepsi WNoPiB 2019/2020

Najlepszy Student, najlepszy Absolwent 2019/2020 Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

więcej informacji

zdjęcie

Profesor Polak z orderem

Prof. dr hab. Wojciech Polak z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

więcej informacji

zdjęcie

STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH ZAPRASZA NA KURSY JĘZYKOWE

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK zaprasza studentów, doktorantów,  pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracji Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie na odpłatne kursy językowe

więcej informacji

zdjęcie

Studiuj na WNoPiB!

więcej informacji

zdjęcie

Stypendia rektora za publikacje

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyższej punktowane publikacje.

więcej informacji

zdjęcie

Pierwszy magister "dwutorowiec"

Bartosz Leszczyński jest pierwszym uczestnikiem uniwersyteckiego Programu kariera dwutorowa student-sportowiec, który zdobył tytuł magistra. Utytułowany wioślarz został absolwentem Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Politologia z pozytywną oceną PKA

Politologia z pozytywną oceną PKA

więcej informacji

zdjęcie

Wyróżnienia dla przewodniczących i dyrektorów

W piątek 3 lipca rektor prof. dr hab. Andrzej Tretyn wręczył wyróżnienia za działalność organizacyjną w roku akademickim 2019/2020.

więcej informacji

zdjęcie

Uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim

XXVII rocznica odnowienia Ukraińskiego Cmentarza Wojskowego

więcej informacji

zdjęcie

Nagrodzeni za publikacje

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyższej punktowane publikacje.

więcej informacji

Archiwum