Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Plany zajęć

Plany na semestr letni – rok akad. 2023/2024 (plany mogą ulec zmianie):

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne

International Politics and Diplomacy

Politologia

Stosunki międzynarodowe


Wykłady ogólnouniwersyteckie na WNoPiB (aktualizacja 12.02.2024 r.)
Konwersatoria w języku polskim (aktualizacja 12.02.2024 r.)
Konwersatoria w języku obcym (aktualizacja 12.02.2024 r.)
Wykłady monograficzne (aktualizacja 12.02.2024 r.)


Zapisy na proseminarium – bezpośrednio u prowadzących – rozpoczynają się 19 lutego.
Problematyka proseminarium (2024)