Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Plany zajęć

Plany na semestr zimowy – rok akad. 2022/2023 (plany mogą ulec zmianie):

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne

International Politics and Diplomacy

Politologia

Stosunki międzynarodowe


Wykłady ogólnouniwersyteckie na WNoPiB (aktualizacja 16.09.2022 r.)
Konwersatoria w języku polskim (aktualizacja 18.10.2022 r.)
Konwersatoria w języku obcym (aktualizacja 03.10.2022 r.)
Wykłady monograficzne (aktualizacja 27.09.2022 r.)