Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Plany zajęć

Plany mogą ulec zmianie

Bezpieczeństwo narodowe

I rok (aktualizacja 20.09.2021)

II rok (aktualizacja 20.09.2021)

III rok (aktualizacja 20.09.2021)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I rok (aktualizacja 20.09.2021)
II rok (aktualizacja 20.09.2021)
III rok (aktualizacja 20.09.2021)
I rok, 2. stopień (aktualizacja 20.09.2021)
II rok, 2. stopień (aktualizacja 20.09.2021)

International Politics and Diplomacy

I rok, 2. stopień (aktualizacja 17.09.2021)

Politologia

I rok (aktualizacja 20.09.2021)
II rok (aktualizacja 20.09.2021)
III rok (aktualizacja 20.09.2021)
I rok, 2. stopień (aktualizacja 20.09.2021)
II rok, 2. stopień (aktualizacja 20.09.2021)

Stosunki międzynarodowe

I rok (aktualizacja 20.09.2021)
II rok (aktualizacja 20.09.2021)
III rok (aktualizacja 20.09.2021)
I rok, 2. stopień (aktualizacja 20.09.2021)
II rok, 2. stopień (aktualizacja 20.09.2021)


Wykłady ogólnouniwersyteckie na WNoPiB (aktualizacja 20.09.2021)
Konwersatoria w języku polskim (aktualizacja 20.09.2021)
Konwersatoria w języku obcym (aktualizacja … )
Wykłady monograficzne (aktualizacja 20.09.2021)


SEMINARIA

Informacja o seminariach dla II roku studiów stopnia pierwszego (rok akad. 2020/2021)

Seminarium – dr hab. Magdalena Redo, prof. UMK
Seminarium – dr hab. Radosław Potorski, prof. UMK