Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Plany zajęć

Plany mogą ulec zmianie

Bezpieczeństwo narodowe

I rok (aktualizacja 20.09.2021)

II rok (aktualizacja 20.09.2021)

III rok (aktualizacja 20.09.2021)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I rok (aktualizacja 20.09.2021)
II rok (aktualizacja 21.09.2021)
III rok (aktualizacja 20.09.2021)
I rok, 2. stopień (aktualizacja 22.10.2021)
II rok, 2. stopień (aktualizacja 20.09.2021)

International Politics and Diplomacy

I rok, 2. stopień (aktualizacja 13.10.2021)

Politologia

I rok (aktualizacja 22.10.2021)
II rok (aktualizacja 20.09.2021)
III rok (aktualizacja 22.10.2021)
I rok, 2. stopień (aktualizacja 22.10.2021)
II rok, 2. stopień (aktualizacja 13.10.2021)

Stosunki międzynarodowe

I rok (aktualizacja 08.10.2021)
II rok (aktualizacja 22.10.2021)
III rok (aktualizacja 01.10.2021)
I rok, 2. stopień (aktualizacja 22.10.2021)
II rok, 2. stopień (aktualizacja 20.09.2021)


Wykłady ogólnouniwersyteckie na WNoPiB (aktualizacja 20.09.2021)
Konwersatoria w języku polskim (aktualizacja 20.09.2021)
Konwersatoria w języku obcym (aktualizacja 20.10.2021)
Wykłady monograficzne (aktualizacja 20.09.2021)