Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Plany zajęć

Uwaga!

Bezpieczeństwo narodowe

I rok (aktualizacja 24.10.2019)
II rok (aktualizacja 23.09.2019)
III rok (aktualizacja 23.09.2019)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I rok (aktualizacja 24.10.2019)
II rok (aktualizacja 23.09.2019)
III rok (aktualizacja 24.10.2019)
I rok, 2. stopnia (aktualizacja 19.09.2019)
II rok, 2. stopnia (aktualizacja 30.09.2019)

Politologia

I rok (aktualizacja 24.10.2019)
II rok (aktualizacja 19.09.2019)
III rok (aktualizacja 23.09.2019)
I rok, 2. stopnia (aktualizacja 19.09.2019)
II rok, 2. stopnia (aktualizacja 19.09.2019)

Stosunki międzynarodowe

I rok (aktualizacja 19.09.2019)
II rok (aktualizacja 19.09.2019)
III rok (aktualizacja 24.10.2019)
I rok, 2. stopień (aktualizacja: 19.09.2019)
II rok, 2. stopień (aktualizacja 19.09.2019)


Wykłady ogólnouniwersyteckie na WPiSM (aktualizacja 19.09.2019)
Konwersatoria w języku polskim (aktualizacja 23.09.2019)
Konwersatoria w języku obcym (aktualizacja 24.10.2019)
Wykłady monograficzne (aktualizacja 19.09.2019)