Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Zadania finansowane z budżetu państwa

Grant badawczy – „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” – Źródła do dziejów repatriacji do Polski po I wojnie światowej uchodźców, jeńców wojennych, internowanych i optantów w archiwach Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy

Grant w programie „Rozwój Czasopism Naukowych”Koszty weryfikacji i korekty artykułów naukowych i ich streszczeń, w tym korekty tłumaczenia na języki obce tych artykułów i ich streszczeń – czasopismo „Historia i Polityka”