Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Dziekanat

Szanowni Państwo, rekomendujemy kontakt z Pracownikami Dziekanatu Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie drogą telefoniczną oraz elektroniczną!

Kierownik Dziekanatu

mgr Emilia Duszyńska

Emilia Duszyńska

pok. 128
tel.: 56 611 21 28, fax: 56 611 21 11
e-mail: emidusz@umk.pl


Zastępca Kierownika Dziekanatu

mgr Anna Grabowska

pok. 130
tel.: 56 611 21 26
e-mail: granna@umk.pl

Dni i godziny przyjęć (do 30 listopada 2020 r. lub do odwołania):
20.10, 22.10, 26.10, 28.10, 3.11, 5.11, 9.11, 17.11, 19.11, 23.11, 25.11
godz. 8.30 -13.30,  przerwa w godz. 11.00-11.30, w piątek dziekanat nieczynny


Renata Skowrońska

pok. 143
tel.: 56 611 21 13, fax: 56 611 21 46
e-mail: rsk@umk.pl

Dni i godziny przyjęć (do 30 listopada 2020 r. lub do odwołania):
19.10, 21.10, 27.10, 29.10, 2.11, 4.11, 10.11, 12.11, 16.11, 18.11, 24.11, 26.11, 30.11
godz. 8.30 -13.30,  przerwa w godz. 11.00-11.30, w piątek dziekanat nieczynny


mgr Ilona Urbańska

pok. 142
tel.: 56 611 21 27
e-mail: ilonar@umk.pl


mgr Izabela Skowrońska

pok. 132
tel.: 56 611 21 25
e-mail: iskowronska@umk.pl


mgr Renata Galij

pok. 124
tel.: 56 611 21 15
e-mail: renata.galij@umk.pl

Dni i godziny przyjęć (do 30 listopada 2020 r. lub do odwołania):
21.10, 23.10, 27.10, 29.10, 4.11, 6.11, 10.11, 12.11, 18.11, 20.11, 24.11, 26.11
godz. 8:30-13:30, przerwa 11.00-11.30, w poniedziałek dziekanat nieczynny


mgr Katarzyna Kwaśniewska

pok. 131
tel.: 56 611 21 29
e-mail: kaskwas@umk.pl


mgr Ewa Tomaszewska

pok. 133
tel.: 56 611 21 49
e-mail: ewtom@umk.pl


mgr Paulina Kruszyńska

e-mail: p.kruszynska@umk.pl

czasowo nieobecna


mgr Dawid Iwanowski

pok. 9
tel: 56 611 21 05
e-mail: d.iwanowski@umk.pl


mgr Oliwia Dobrowolska

pok. 125
tel: 56 611 21 74
e-mail: odobrowolska@umk.pl