Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Dziekanat

UWAGA – w dniu 2 maja br. Dziekanat będzie nieczynny


W sprawach studenckich należy zgłaszać się do pracownika prowadzącego dany kierunek


Kierownik Dziekanatu

mgr Emilia Duszyńska

Emilia Duszyńska

pok. 128
tel.: 56 611 21 28, fax: 56 611 21 11
e-mail: emidusz@umk.pl


Zastępca Kierownika Dziekanatu

mgr Anna Grabowska

pok. 130
tel.: 56 611 21 26
e-mail: granna@umk.pl
godziny przyjęć: od poniedziałku do czwartku 8:30–13:30, przerwa w godz. 11:00–11:30


mgr Oliwia Dobrowolska

nieobecność długoterminowa


mgr Alicja Falkiewicz

pok. 125
tel.: 56 611 21 13
e-mail: alicja.falkiewicz@umk.pl

godziny przyjęć: od poniedziałku do czwartku 8:30–13:30, przerwa w godz. 11:00–11:30


mgr Ilona Urbańska

pok. 142
tel.: 56 611 21 27
e-mail: ilonar@umk.pl


mgr Izabela Skowrońska

pok. 132
tel.: 56 611 21 25
e-mail: iskowronska@umk.pl


mgr Renata Galij

pok. 123
tel.: 56 611 21 15
e-mail: renata.galij@umk.pl
godziny przyjęć: od poniedziałku do czwartku 8:30–13:30, przerwa w godz. 11:00–11:30


mgr Ewa Tomaszewska

pok. 133
tel.: 56 611 21 49
e-mail: ewtom@umk.pl
godziny przyjęć: 8:00–15:00, przerwa w godz. 11:00–11:30


mgr Dawid Iwanowski

pok. 124
tel: 56 611 21 05
e-mail: d.iwanowski@umk.pl