Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Dziekanat

Szanowni Państwo, rekomendujemy kontakt z Pracownikami Dziekanatu Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie drogą telefoniczną oraz elektroniczną!

Kierownik Dziekanatu

mgr Emilia Duszyńska

Emilia Duszyńska

pok. 128
tel.: 56 611 21 28, fax: 56 611 21 11
e-mail: emidusz@umk.pl


Zastępca Kierownika Dziekanatu

mgr Anna Grabowska

pok. 130
tel.: 56 611 21 26
e-mail: granna@umk.pl

Dni i godziny przyjęć (do końca marca 2021 r. lub do odwołania):
03.03, 08.03, 10.03, 17.03, 22.03, 24.03, 31.03
godz. 8.30 -13.30,  przerwa w godz. 11.00-11.30, w piątek dziekanat nieczynny


Renata Skowrońska

pok. 143
tel.: 56 611 21 13, fax: 56 611 21 46
e-mail: rsk@umk.pl

Dni i godziny przyjęć (do końca marca 2021 r. lub do odwołania):
01.03, 02.03, 04.03, 09.03, 11.03, 15.03, 16.03, 18.03, 23.03, 25.03, 29.03, 30.03
godz. 8.30 -13.30,  przerwa w godz. 11.00-11.30, w piątek dziekanat nieczynny


mgr Ilona Urbańska

pok. 142
tel.: 56 611 21 27
e-mail: ilonar@umk.pl


mgr Izabela Skowrońska

pok. 132
tel.: 56 611 21 25
e-mail: iskowronska@umk.pl


mgr Renata Galij

pok. 124
tel.: 56 611 21 15
e-mail: renata.galij@umk.pl

Dni i godziny przyjęć (do końca marca 2021 r. lub do odwołania):
03.03, 05.03, 10.03, 12.03, 17.03, 19.03, 24.03, 26.03, 31.03
godz. 8:30-13:30, przerwa 11.00-11.30, w poniedziałek dziekanat nieczynny


mgr Katarzyna Kwaśniewska

pok. 131
tel.: 56 611 21 29
e-mail: kaskwas@umk.pl


mgr Ewa Tomaszewska

pok. 133
tel.: 56 611 21 49
e-mail: ewtom@umk.pl

Dni i godziny przyjęć (do końca marca 2021 r. lub do odwołania):
01.03,  02.03,  04.03,  09.03,  11.03,  15.03,  16.03,  18.03,  23.03,  25.03,  29.03,  30.03
godz. 8:00-15:00, w pozostałe dni rekomendowany kontakt przy pomocy poczty elektronicznej


mgr Paulina Kruszyńska

e-mail: p.kruszynska@umk.pl

czasowo nieobecna


mgr Dawid Iwanowski

pok. 9
tel: 56 611 21 05
e-mail: d.iwanowski@umk.pl


mgr Oliwia Dobrowolska

pok. 125
tel: 56 611 21 74
e-mail: odobrowolska@umk.pl