Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Dziekanat

Kierownik Dziekanatu

mgr Emilia Duszyńska

Emilia Duszyńska

pok. 128
tel.: 56 611 21 28, fax: 56 611 21 11
e-mail: emidusz@umk.pl


Zastępca Kierownika Dziekanatu

mgr Anna Grabowska

pok. 130
tel.: 56 611 21 26
e-mail: granna@umk.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek – czwartek w godz. 8.30 -13.30,  przerwa w godz. 11.00-11.30, w piątek dziekanat nieczynny


Renata Skowrońska

pok. 143
tel.: 56 611 21 13, fax: 56 611 21 46
e-mail: rsk@umk.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek – czwartek w godz. 8.30 -13.30,  przerwa w godz. 11.00-11.30, w piątek dziekanat nieczynny


mgr Ilona Urbańska

pok. 142
tel.: 56 611 21 27, fax: 56 611 21 14
e-mail: ilonar@umk.pl


mgr Izabela Skowrońska

pok. 139
tel.: 56 611 21 25
e-mail: iskowronska@umk.pl


mgr Renata Galij

pok. 124
tel.: 56 611-21-15
e-mail: renata.galij@umk.pl

Godziny przyjęć:
wtorek-piątek w godz. 8:30-13:30, przerwa 11.00-11.30 oraz sobota w terminach zjazdów w godz. 9:00- 13:00, w poniedziałek dziekanat nieczynny,


mgr Katarzyna Kwaśniewska

pok. 131
tel.: 56 611 21 29
e-mail: kaskwas@umk.pl


mgr Ewa Tomaszewska

pok. 133
tel.: 56 611 21 49
e-mail: ewtom@umk.pl


mgr Paulina Kruszyńska

pok. 125
tel.: 56 611 21 05
e-mail: p.kruszynska@umk.pl

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek w godz. 8:00-16:00; czwartek w godz. 8:30-12:30