Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Dziekanat

Kierownik Dziekanatu

mgr Emilia Duszyńska

Emilia Duszyńska

pok. 128
tel.: 56 611 21 28, fax: 56 611 21 11
e-mail: emidusz@umk.pl


Zastępca Kierownika Dziekanatu

mgr Anna Grabowska

pok. 130
tel.: 56 611 21 26
e-mail: granna@umk.pl

godziny przyjęć: od poniedziałku do czwartku 8.30 -13.30, przerwa w godz. 11.00-11.30


mgr Oliwia Dobrowolska

pok. 125
tel.: 56 611 21 13
e-mail: odobrowolska@umk.pl

godziny przyjęć: od poniedziałku do czwartku 8.30 -13.30, przerwa w godz. 11.00-11.30


mgr Ilona Urbańska

pok. 142
tel.: 56 611 21 27
e-mail: ilonar@umk.pl


mgr Izabela Skowrońska

pok. 132
tel.: 56 611 21 25
e-mail: iskowronska@umk.pl


mgr Renata Galij

pok. 124
tel.: 56 611 21 15
e-mail: renata.galij@umk.pl

godziny przyjęć: od wtorku do piątku 8.30 -13.30, przerwa w godz. 11.00-11.30


mgr Katarzyna Kwaśniewska

pok. 131
tel.: 56 611 21 29
e-mail: kaskwas@umk.pl


mgr Ewa Tomaszewska

pok. 133
tel.: 56 611 21 49
e-mail: ewtom@umk.pl

godziny przyjęć: 8.00 -15.00, przerwa w godz. 11.00-11.30


mgr Paulina Kruszyńska

pok. 123
tel.: 56 611 21 74
e-mail: p.kruszynska@umk.pl


mgr Dawid Iwanowski

pok. 9
tel: 56 611 21 05
e-mail: d.iwanowski@umk.pl