Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Jakość kształcenia

Karta działań doskonalących
Monitoring losów absolwentów

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia WNoPiB:

Przewodnicząca:

Członkowie:


Zarządzenie Dziekana w sprawie powołania Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie w roku akademickim 2019/2020

Raporty Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia