Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Mobilność/ Erasmus+

Program Erasmus+

UZUPEŁNIAJĄCA REKRUTACJA NA STYPENDIA ZAGRANICZNE ERASMUS + na rok akademicki 2023/2024

Pełnomocnik Dziekana ds. Mobilności; Koordynator Programu Erasmus+ – dr Łukasz Perlikowski

Szczegółowe informacje dotyczące mobilności studentów i pracowników Erasmus+

Study offer 2023/2024

Study offer 2022/2023

Study offer 2021/2022 (archive)

Study offer 2020/2021 (archive)


Program MOST


Przyjazdy gości z zagranicy