ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

Dziekan - dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK
Prodziekan ds. kształcenia - dr hab. Beata Stachowiak-Panske, prof. UMK
Prodziekan ds. rozwoju i organizacji - dr Katarzyna Kącka
Prodziekan ds. studenckich - dr hab. Paweł Hanczewski, prof. UMK

dr hab. Elżbieta Alabrudzińska, prof. UMK
dr Katarzyna Amrozy
prof. dr hab. Roman Bäcker
dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK
prof. dr hab. Jacek Bartyzel
dr hab. Michał Białkowski, prof. UMK
dr Agnieszka Bryc
dr Lucyna Czechowska
dr hab. Arkadiusz Czwołek, prof. UMK
dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK
dr Sławomir Drelich
dr Karolina Gawron-Tabor
dr hab. Paweł Hanczewski, prof. UMK
dr hab. Adam Hołub, prof. UMK
dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK
dr Katarzyna Kącka
dr Marcin Kleinowski
prof. dr hab. Michał Klimecki
dr hab. Antonina Kozyrska, prof. UMK
dr Jakub Kufel
prof. dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz
dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, prof. UMK
dr hab. Bartłomiej Michalak, prof. UMK
dr Joanna Modrzyńska
dr Natalia Olszanecka
dr Łukasz Perlikowski
dr Wojciech Peszyński
dr Joanna Piechowiak-Lamparska
dr Michał Piechowicz
dr hab. inż. Zdzisław Polcikiewicz, prof. UMK
dr Mariusz Popławski
dr hab. Radosław Potorski, prof. UMK
prof. dr hab. Grzegorz Radomski
dr Robert Reczkowski
dr hab. Magdalena Redo, prof. UMK
prof. dr hab. Waldemar Rezmer
dr Joanna Rezmer
prof. dr hab. Ralph Schattkowsky
dr hab. Piotr Siemiątkowski, prof. UMK
dr hab. Maciej Siwicki, prof. UMK
dr hab. Beata Stachowiak-Panske, prof. UMK
dr hab. Michał Strzelecki, prof. UMK
dr Wiktor Szewczak
dr hab. Agnieszka Szpak, prof. UMK
dr Patryk Tomaszewski
dr Rafał Willa
dr hab. Maria Wincławska, prof. UMK