Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Władze

Dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK Dziekan WydziałuProf. dr hab. Zbigniew Karpus
Dziekan Wydziału

pok. 129
tel.: 56 611 21 28
e-mail: zk@umk.pl

Dyżury (link)


Dr Katarzyna Kącka
Prodziekan ds. Rozwoju i Organizacji

pok. 103
tel.: 56 611 21 31
e-mail: kkacka@umk.pl

Dyżury (link)

Do kompetencji Prodziekana ds. Rozwoju i Organizacji należy:


Dr hab. Beata Stachowiak Prodziekan ds. KształceniaDr hab. Beata Stachowiak-Panske, prof. UMK
Prodziekan ds. Kształcenia

pok. 115
tel.: 56 611 21 21
e-mail: beata.stachowiak@umk.pl

Dyżury (link)

Do kompetencji Prodziekana ds. Kształcenia należy:


Dr hab. Paweł Hanczewski, prof. UMK
Prodziekan ds. Studenckich

pok. 127
tel.: 56 611 21 17
e-mail: ph@umk.pl

Dyżur (link)

Do kompetencji Prodziekana ds. Studenckich należy:


Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce

dr hab. Bartłomiej Michalak, prof. UMK

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce

dr Rafał Willa

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie, Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie

dr hab. Arkadiusz Czwołek, prof. UMK

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie

dr Natalia Olszanecka


Kierownik Studiów Doktoranckich w zakresie nauk o polityce

dr hab. Arkadiusz Czwołek, prof. UMK


Pełnomocnicy Dziekana:

Pełnomocnik Dziekana ds. Ewaluacji Badań Naukowych

dr Joanna Piechowiak

Pełnomocnik Dziekana ds. Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych

dr Katarzyna Kącka

Pełnomocnik Dziekana ds. Mobilności

dr Łukasz Perlikowski