Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Niezbędnik studenta

Spotkanie organizacyjne online – politologia (s2)rekrutacja śródroczna – nagranie (20.02.2024 r.)