ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Kierownik dr hab. Agnieszka Szpak, prof. UMK

Pokój urzędowania: 105
Tel.: 56 611 21 33
Email: aszpak@umk.pl
Dyżur: dyżur realizowany online na platformie Messenger w środy w godz. 9:30-11:00, indywidualnie – po uprzednim umówieniu spotkania – możliwa inna forma

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID
Scopus
Publons
ResearchGate
Akademia.edu
Google Scholar