ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Kierownik dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

Pokój urzędowania: 118
Tel.: 56 611 21 44
Email: zk@umk.pl

Dyżur stacjonarny w semestrze zimowym roku akad. 2021/2022:
poniedziałek 10:00-12:00
środa 10:00-12:00

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID
Google Scholar