ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Kierownik prof. dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz

Pokój urzędowania: 106
Tel.: 56 611 21 34
Email: mal-nie@econ.umk.pl
Dyżur: dyżur realizowany online na platformie Microsoft Teams w czwartki w godz. 8:45-9:30

LINK DO DYŻURU

Bibliografia
ORCID
Scopus
Publons
ResearchGate
Google Scholar