ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pomoc materialna

Skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej Doktorantów w roku akademickim 2020/2021

  • Angelika Pańka – Przewodnicząca Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK
  • Maria Lewandowska – Wiceprzewodnicząca Komisji Stypendialnej Doktorantów UMK
  • dr hab. Łukasz Dominiak, prof. UMK

Informacje o stypendiach dostępne na stronach:


Kryteria i dokumenty wydziałowe: