Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Ogłoszenia

Uwaga studenci!

Zajęcia dla I stopnia III roku w dniach:
-8.02.2020r. i 15.02. r. zostały przeniesione z sali 201 do sali 145
-9.02.2020r. i 16.02.2020 r. zostały przeniesione z sali 201 do sali 147

Zajęcia dla II stopnia II roku w dniach:
-9.02.2020r. i 16.02.2020 r. zostały przeniesione z sali 201 do sali 147


Uwaga Studenci I roku BW – niestacjonarne

Studenci pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są (Zarządzenie nr 12 Rektora UMK z dnia 7 lutego 2019 r.) do rozwiązania Testu Diagnostycznego z Języka Obcego na platformie Moodle SPNJO w nieprzekraczalnym terminie do 25 października 2019 r. (https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/index.php?categoryid=32)

Wykonanie testu jest warunkiem zarejestrowania się na zajęcia z języka obcego i ma na celu określenie wejściowego poziomu z danego języka obcego, ujętego w programie studiów na danym kierunku.

Testy będą aktywne od 1 do 25 października 2019 r.

Studenci, którzy składali wnioski o warunkowe zaliczenie roku, proszeni są o jak najszybsze odebranie decyzji  w dziekanacie, pok. 124 (termin uzyskania zaliczeń z jednego warunku  do 31.X 2019 r.).


Studenci I roku studiów niestacjonarnych – kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne ( I- II stopnia).

1. Osoby, które zostały przyjęte na rok I studiów,  proszeni są o dokonanie rejestracji w USOS  od dnia 16.10.br.,  na zajęcia wg. planu zamieszczonego na stronie Wydziału –  obowiązującego w roku 2019/20 dla studiów niestacjonarnych (przy zapisach proszę zwrócić uwagę na kody przedmiotów ; dla I roku I stopnia kody przedmiotów  rozpoczynają się od 2052-bw-n1-1+nazwa przedmiotu…, dla I roku II stopnia kody przedmiotów 2052-n2-1+ nazwa przedmiotu…).

Studenci I roku będą mogli odebrać legitymacje studenckie oraz podpisać ślubowanie, w dziekanacie Wydziału,  od 19.10.  br., pok. 124.


Uwaga studenci III roku 2019/20

Zajęcia dla studentów III roku bezpieczeństwa wewnętrznego studiów niestacjonarnych z przedmiotu Kryminalistyka, ze względu na rodzaj zajęć odbędą się w dniach 12 i 13 października br., w sali 109 Wydziału Prawa i Administracji w następujących godzinach:

12.10.2019: 9:00-13:00 z prof. W. Kwiatkowską-Wójcikiewicz, 14:00-18:00 z dr. P. Stępką
13.10.2019: 9:00-13:00 z prof. W. Kwiatkowską-Wójcikiewicz, 14:00-18:00 z dr. P. Stępką


Rejestracja na zajęcia