Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Dziekanat WPiSM najlepszy!

obrazek: Nagrodę w imieniu całego Dziekanatu WPiSM odebrała pani Anna Grabowska
Nagrodę w imieniu całego Dziekanatu WPiSM odebrała pani Anna Grabowska

W czwartek 12 kwietnia odbyła się Gala Copernicana – Uniwersytecka Gala Charytatywna, która zwieńczyła plebiscyt zorganizowany przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Niezależne Zrzeszenie Studentów.

Nagrody Gali Copernicana przyznawane były w następujących kategoriach: 

  • NAJLEPSZY WYKŁADOWCA
  • NAJLEPSZY SPORTOWIEC
  • DZIEKANAT PRZYJAZNY STUDENTOM 
  • NAJLEPSZA ORGANIZACJA STUDENCKA
  • STUDENCKIE PRAKTYKI 
  • WZÓR STUDENTA
  • STUDENCKI PROJEKT 

Z wielką dumą informujemy, że w kategorii "Dziekanat przyjazny studentom" zwyciężył Dziekanat naszego Wydziału! Serdecznie gratulujemy wszystkim zasłużonym Laureatkom!

Warto też nadmienić o sukcesach pozostałych kandydatur WPiSM UMK:

W kategorii "Wzór Studenta" drugie miejsce zajął Damian Zatorski (student II r. studiów magisterskich na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna), przegrywając nieznacznie ze Studentką Pedagogiki.

W kategorii "Studencki Projekt" drugie miejsce zajęła inicjatywa WOŚP na Wpism (statuetkę zdobyła Wampiriada NZS UMK).

W Plebiscycie nominację zdobyło także SKN Klub Dziennikarza (w kategorii Najlepsza Organizacja Studencka).

Wszystkim Medalistom Gratulujemy, a głosującym dziękujemy za udział i przede wszystkim za poparcie udzielone kandydatom naszego Wydziału!

pozostałe wiadomości