Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Współpraca z ASzWoj

obrazek:

Podczas pierwszego dnia Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Oblicza współczesnego terroryzmu" odbywającej się w Rembertowie miało miejsce podpisanie dokumentu określającego ramy współpracy miedzy naszym Wydziałem a Wydzialem Bezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej.

Nasz Wydział reprezentowała dr hab. Beata Stachowiak, prof. UMK, Prodziekan ds. Kształcenia. Ze strony Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AszWoj dokument podpisał płk nawig. dr hab. Bogdan Grenda, Dziekan Wydziału. W spotkaniu uczestniczyli także dr Patryk Tomaszewski, Prodziekan ds. Studenckich WPiSM., pplk dr inż. Paweł Majdan z ASzWoj oraz dr hab. Piotr Grochmalski, prof. UMK, pracownik naukowy ASzWoj i UMK.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć