Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

O frekwencji wyborczej w IV LO

obrazek:

W miniony piątek, 15. czerwca, doktorantka naszego Wydziału mgr Paulina Kruszyńska poprowadziła dla młodzieży z IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu warszaty pt. "Być, albo nie być - rzecz o frekwencji wyborczej".

Uczestnikami warsztatów byli uczniowie z pierwszej i drugiej klasy liceum, a więc osoby, którym w tym lub przyszłym roku po raz pierwszy będzie przysługiwac czynne prawo wyborcze. Wybór grupy docelowej nie był przypadkowy, bowiem to właśnie młode osoby, które po raz pierwszy mogą wziąć udział w wyłanianiu władz państwowych są grupą wiekową najrzadziej korzystającą z tego prawa. 

Warsztaty nie miały jednak charakteru akcji profrekwencyjnej, a spotkania informacyjnego. Prowadząca i uczestnicy wspólnie zastanowili się nad zaletami i wadami demokracji przedstawicielskiej oraz przyczynami niskiej frekwencji wyborczej wśród młodych osób, w tym m. in. niskiej wiedzy młodzieży na temat wyborów, specyficznej sytuacji życiowej, w której rozpoczęcie nowego etapu edukacji lub podjęcie pierwszej pracy zajmuje miejsce przed udziałem w elekcjach, a także niskiej motywacji do zbierania i przetwarzania informacji na temat wyborów i kandydatów. Potwierdziło się zatem, że spotkania poruszające te problemy są ważne i potrzebne.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

 [fot.Wojciech Peszyński]  [fot.Wojciech Peszyński]