Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Międzynarodowa Konferencja „Nation and Society”

obrazek: Prof. dr hab. Ralph Schattkowsky, Kierownik Katedry Historii Stosunków Międzynarodowych WPiSM
Prof. dr hab. Ralph Schattkowsky, Kierownik Katedry Historii Stosunków Międzynarodowych WPiSM

W dniach 29–30 czerwca 2018 r. w Collegium Maximum UMK Toruniu miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Magnificencji Rektora UMK prof. dr hab. Andrzeja Tretyna oraz Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego pt. „Nation and Society” organizowana przez Katedrę Historii Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Niemiecki Instytut Historyczny, Uniwersytet w Rostocku oraz Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu. Była to siódma konferencja odbywająca się w ramach międzynarodowego projektu: Copernicus Graduate School.

Pierwszego dnia Konferencji uroczystego otwarcia dokonał prof. dr hab. Ralph Schattkowsky, Kierownik Katedry Historii Stosunków Międzynarodowych WPiSM. 

pozostałe wiadomości