Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Wyniki konkursu

obrazek:

We wtorek, 11 września Rada Wydziału wybrała laureatów Konkursu na najlepszego studenta i absolwenta WPiSM.

Tytuł najlepszego studenta roku akademickiego 2017/2018 zdobyła pani Kamila Sara Kowalska, studentka II roku studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Tytuł najlepszego absolwenta roku akademickiego 2017/2018 przypadł natomiast pani Kamili Rezmer, absolwentce studiów drugiego stopnia na kierunku politologia.

Laureatkom gratulujemy!

pozostałe wiadomości