Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Mieszkanie dla absolwenta

obrazek: fot.Adam Zakrzewski]
fot. Adam Zakrzewski

Pięcioro absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymało klucze do mieszkań w ramach czwartej edycji miejskiego programu „Mieszkanie dla absolwenta”.

W 2018 roku do programu wpłynęło 10 wniosków. Absolwenci UMK, którzy zostali zakwalifikowani do tegorocznej edycji programu, zamieszkają w pełnostandardowych mieszkaniach w korzystnych lokalizacjach: przy ul. Fałata (dwa mieszkania), ul. Broniewskiego, ul. Staszica oraz ul. Moniuszki. Wśród nich jest absolwent naszego Wydziału - pan Tomasz Borkowski, który ukończył studia II stopnia na kierunku politologia. 

Przekazania kluczy absolwentom, w którym uczestniczył prezydent Torunia Michał Zaleski, miało miejsce 29 października.

Przypomnijmy, nabór wniosków w ramach programu „Mieszkanie dla absolwenta” trwa co roku do 31 lipca. O mieszkanie mogą ubiegać się kandydaci spełniający łącznie poniższe warunki:

  • posiadają status absolwenta uczelni wyższej mającej siedzibę w Toruniu, którzy ukończyli studia stacjonarne lub niestacjonarne drugiego stopnia lub jednolite magisterskie na wydziałach lub jednostkach organizacyjnych uczelni zlokalizowanych na terenie Torunia;
  • nie ukończyli 30. roku życia;
  • są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, a miejscem świadczenia pracy jest Toruń;
  • ukończyli studia ze średnią ocen co najmniej 4,7;
  • prowadzili działalność naukową lub artystyczną mogącą wnieść znaczący wkład w rozwój nauki lub sztuki;
  • nie posiadają prawa własności lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń.

Z absolwentami, których wnioski zostaną ocenione najwyżej, miasto zawiera na pięć lat umowę najmu mieszkania na preferencyjnych warunkach (opłata w wysokości 6,60 zł za m kw.).

Więcej szczegółów

 Naszemu absolwentowi oraz innym laureatom serdecznie gratulujemy!

pozostałe wiadomości