Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Ruszają dyplomatoria

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

17 listopada rozpoczną się wydziałowe uroczystości wręczania dyplomów tegorocznym absolwentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jako pierwsi dyplomy odbiorą absolwenci Wydziału Chemii.

Dyplomy wręczane są absolwentom podczas uroczystości wydziałowych, które potrwają do lutego.

W roku akademickim 2017/2018 studia na UMK ukończyło ok. 5 300 osób. Przypomnijmy, że tytuł Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, przyznawany przez Senat UMK i uroczyście wręczany przez Rektora w dniu inauguracji nowego roku akademickiego, otrzymał Hubert Woźniak, który w 2018 r. ukończył studia I stopnia w zakresie fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki UMK.

Tytuły najlepszych absolwentów przyznano także na Wydziałach (sylwetki laureatów).

 

 

Harmonogram tegorocznych dyplomatoriów:

1 grudnia

13:00

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Aula UMK

17 listopada

10:00

Wydział Chemii

Aula UMK

24 listopada

12:00

Wydział Farmaceutyczny CM

Aula AIB, Bydgoszcz, ul. Jagiellońska, budynek A

1 grudnia

10:00

Wydział Filologiczny

Aula UMK

24 listopada

11:00

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

WFAiIS (ul. Grudziądzka 5)

sala nr 26 Instytutu Aleksandra Jabłońskiego

1 grudnia

11:00

Wydział Humanistyczny

na Wydziale Humanistycznym (Collegium Minus), w s. IX

1 grudnia

10:00

Wydział Lekarski CM

Filharmonia Pomorska

24 listopada

13:00

Wydział Matematyki i Informatyki

Aula WMiI

12 stycznia

13:00

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

I tura: studia II stopnia (dzienne i zaoczne): Ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, management

Aula UMK

19 stycznia

9:30

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

II tura: studia I stopnia (dzienne i zaoczne): Ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, komunikacja i psychologia w zarządzaniu, studia menedżersko-finansowe

Aula UMK

30 listopada

12:00

Wydział Nauk Historycznych

Collegium Humanisticu

8 grudnia

9:00

 

11:15

Wydział Nauk o Zdrowiu CM

  • 1 tura, godz. 9:00 – fizjoterapia (s1), zdrowie publiczne (s1 i s2), audiofonologia (s1), elektroradiologia (s1), położnictwo (s1 i s2)
  • 2 tura, godz. 11:15 – pielęgniarstwo (s1 i s2), dietetyka (s1 i s2), fizjoterapia (s2), ratownictwo (s1)

sala A-B, ul. Jagiellońska 13-15, budynek A, Bydgoszcz

26 stycznia

11:00

Wydział Nauk o Ziemi

Aula UMK

8 grudnia

10:00

Wydział Nauk Pedagogicznych

Aula UMK

2 lutego

11:00

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

Aula UMK

15 grudnia

10:00

Wydział Prawa i Administracji

Aula UMK

22 lutego

11:00

13:30

Wydział Sztuk Pięknych

Sala Tymona WSP - dyplomy

Tumult - wystawa

2018

?

Wydział Teologiczny

Aula WT

luty 2019

 

Ogólnouczelniana promocja doktorska

Aula UMK

Osoby, które na UMK uzyskały tytuł: licencjata, magistra, inżyniera i doktora oraz absolwenci studiów podyplomowych mogą przystąpić do Programu „Absolwent UMK”, który od 2001 roku dba o kształtowanie i utrzymywanie więzi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z byłymi studentami. Aby korzystać z różnych przywilejów, które oferuje Program, należy wyrobić bezpłatną i bezterminową Kartę Absolwenta UMK.

pozostałe wiadomości