Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

NAWA: szansa na stypendium

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do korzystania z oferty wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej w roku akademickim 2019/2020 oraz szkól letnich i letnich kursów językowych, które odbędą się latem 2019 roku.

NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej m.in. z następującymi krajami: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Izrael, Japonia, Kazachstan, Mongolia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Uwaga: nabór prowadzony jest wyłącznie elektronicznie. Wnioski składane w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

Po otrzymaniu z NAWY decyzji o przyznaniu stypendium osoby ubiegające się o wyjazd są zobowiązane do wystąpienia z wnioskiem - drogą służbową - do władz uczelni o zgodę na zrealizowanie pobytu za granicą w terminie ustalonym ze stroną przyjmującą.

Regulamin Programu

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Wysocka z Działu Współpracy Międzynarodowej UMK, tel. 56 611 42 29, 56 611 42 85, e-mail: kossak@umk.pl.

pozostałe wiadomości