Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pierwsza Rada Uniwersytetu

obrazek: Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 4 marca w Collegium Maximum fot.Andrzej Romański]
Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 4 marca w Collegium Maximum fot. Andrzej Romański

Senat UMK powołał pierwszą Radę Uniwersytetu. Znalazło się w niej czworo pracowników naukowych i cztery osoby spoza wspólnoty uniwersyteckiej.

Powołanie Rad Uczelni to jedna ze zmian wprowadzonych przez nową ustawę o nauce i szkolnictwie wyższym. Ich zadaniem jest m.in. monitorowanie zarządzania uczelnią, zwłaszcza kwestii finansowych, opiniowanie projektów statutu i strategii rozwoju, opiniowanie planów rzeczowo-finansowych i sprawozdań z ich realizacji. Zgodnie z ustawą rada musi składać się z co najmniej 6 osób, przy czym połowa jej członków musi pochodzić spoza grona pracowników danej uczelni. Członkiem Rady Uczelni z mocy ustawy jest także przewodniczący Samorządu Studenckiego.

Senat wybrał do Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dra hab. Arkadiusza Czwołka, prof. UMK z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych, dra hab. Andrzeja Rozkosza, prof. UMK z Wydziału Matematyki i Informatyki, dra hab. Piotra Kopińskiego z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum oraz dra inż. Łukasza Niewiarę z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Spoza pracowników UMK członkami Rady będą Justyna Morzy, była kanclerz Uniwersytetu wybrana na funkcję przewodniczącej Rady, Robert Włosiński, broker ubezpieczeniowy z Bydgoszczy, Janusz Niedźwiecki, przewodniczący Rady Nadzorczej Apator SA i Henryk Dulanowski, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu.

Pierwsze posiedzenie Rady - połączone z wręczeniem nominacji - odbyło się 4 marca 2019 r. w Collegium Maximum UMK.

pozostałe wiadomości