Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Prezentacja publikacji

obrazek:

W piątek, 5 kwietnia br. odbyło się spotkanie promocyjne publikacji pt. „Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962-1965” autorstwa dra Michała Białkowskiego, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”.

Publikacja przygotowana przez Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „GAUDIUM” to pierwsza krytyczna edycja źródłowa 40 protokołów z obrad polskich hierarchów odbywających się w Polskim Papieskim Instytucie Kościelnym w Rzymie w okresie Soboru Watykańskiego II. Patronat honorowy nad książką, w roku obchodów 100-lecia Konferencji Episkopatu Polski, objął Jej przewodniczący abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański.

Obszerną publikację otwierają dwa eseje. Pierwszy – poświęcony historii Soboru Watykańskiego II; drugi – zawierający krytyczną analizę protokołów jako źródeł do dziejów Soboru. W dalszej części zamieszczono materiał źródłowy, ułożony chronologicznie w ramach czterech kolejnych sesji soborowych. Dokumenty opatrzone zostały rozbudowanym aparatem naukowym zawierającym obszerne komentarze (szczegółowe informacje o postaciach, miejscach, wydarzeniach, kontekście sytuacyjnym przedstawionym w treści) oraz podstawową literaturę przedmiotu. Wydanie oparte zostało na materiale źródłowym pochodzącym z Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego. Dopełnieniem książki jest bibliografia i zbiór fotografii zawierający faksymile wybranych protokołów oraz osobistych notatek kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przedmowę napisał ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, natomiast posłowie profesor Paweł Skibiński z Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas prezentacji książki dra Michała Białkowskiego kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, powiedział, że "książka ta jest wielkim opracowaniem historycznym mówiącym zarówno o przebiegu Soboru Watykańskiego II jak i o jego kulisach". Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że „na kartach protokołów konferencji polskich ojców soborowych możemy prześledzić nie tylko udział w obradach, żmudne przygotowania do wystąpień w auli soborowej, zaangażowanie w komisjach i podkomisjach przygotowujących kolejne propozycje schematów czy wkład w międzynarodowe spotkania episkopatów. Poznajemy także codzienne troski Kościoła w Polsce, narażonego na różnorodne ograniczenia i poddawanego naciskom opresyjnego systemu totalitarnego. […]

Lektura całej zaprezentowanej w książce dokumentacji utwierdza przekonanie o wyjątkowym, historycznym posłannictwie dwóch wielkich hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce – kardynała Stefana Wyszyńskiego i arcybiskupa Karola Wojtyły. Bez wątpienia uważny Czytelnik dostrzeże integrującą, przywódczą i strategiczną rolę pierwszego oraz wielokierunkową i wielopłaszczyznową, nacechowaną dynamizmem działalność drugiego”.

Źródło

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

„Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962-1965” [fot.Monika Dejneko-Białkowska] „Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962-1965” [fot.Monika Dejneko-Białkowska] „Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962-1965” [fot.Monika Dejneko-Białkowska] „Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962-1965” [fot.Monika Dejneko-Białkowska] „Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962-1965” [fot.Monika Dejneko-Białkowska] „Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962-1965” [fot.Monika Dejneko-Białkowska] „Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962-1965” [fot.Monika Dejneko-Białkowska] „Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962-1965” [fot.Monika Dejneko-Białkowska] „Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962-1965” [fot.Monika Dejneko-Białkowska] „Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962-1965” [fot.Monika Dejneko-Białkowska] „Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962-1965” [fot.Monika Dejneko-Białkowska] „Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962-1965” [fot.Monika Dejneko-Białkowska]