Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Festiwal Nauki i Sztuki na WPiSM

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

W dniach 24-28 kwietnia odbywał się 19. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki w Toruniu. Tematem przewodnim tegorocznej edycji były "Oblicza komunikacji".

Imprezy festiwalowe zostały zorganizowane także na naszym Wydziale.

W czwartek, 25 kwietnia odbył się wykład z pokazem poprowadzony przez dr Joannę Modrzyńską. Wykład zatytułowany „Publiczne wystąpienia, czyli jak unikać spektakularnych wpadek” poświęcony był błędom wizerunkowym i komunikacyjnym znanych polityków. Podczas wykładu uczestnicy zapoznali się z wybranymi zdjęciami i krótkim filmikami ilustrującymi gafy i wpadki i wspólnie zastanawiali się, jak można było ich uniknąć. Zarówno w trakcie wykładu, jak też po jego zakończeniu padło wiele pytań będących najlepszym dowodem na zaangażowanie publiczności w prezentowaną tematykę.

W piątek, 26 kwietnia odbył się wykład pt. "Jak budować wizerunek badaczy i promować projekty naukowe?" zorganizowany przez mgr. Wiktora Sumlińskiego (absolwenta WPiSM; Science PR) oraz mgr Natalię Osicę (Science PR). Prowadzący na przykładzie zrealizowanych projektów z zakresu Public Relations dla naukowców pokazali, jak nowoczesna promocja może wspierać rozwój nauki i pomagać badaczom w realizacji celów zawodowych i osobistych. Podczas wykładu zostały zaprezentowane najciekawsze przykłady promocji badań naukowych, wskazówki dotyczące budowania relacji naukowiec-media, a każdy uczestnik opuścił spotkanie z wieloma cennymi radami. 

Tego samego dnia odbyła się także impreza festiwalowa pt. "Mistrzowie komunikowania do boju!" zorganizowana przez mgr Paulinę Kruszyńską. Zadaniem uczestników było poznanie roli komunikatów werbalnych i niewerbalnych. Rozwiązywane zadania polegały na odtworzeniu obrazka według instrukcji przekazywanej ustnie przez drugą osobę; zbudowaniu konstrukcji z klocków z zasłoniętymi oczami - również według instrukcji przekazywanej ustnie; porównaniu wielości znaczeń  i skojarzeń, które wywołują słowa takie jak zamek, granat, aparat, pilot, czy korek i in. oraz porównanie zrozumienia i liczby zapamiętanych szczegółów z krótkiego filmu, który jedna osoba oglądała bez głosu, a druga słyszała tylko dźwięk - bez oglądania obrazu.

Ostatniego dnia Festiwalu odbył się wykład konwersacyjny z elementami pokazu pt. "Czarna rozpacz, blady strach, czerwona kartka. Rola barw w komunikacji społecznej" zorganizowany przez dr. hab. Magdalenę Mateję. Prowadząca wyjaśniła jaka jest rola barw w komunikowaniu werbalnym i niewerbalnym, a także omówiła przykłady zastosowania barw w sytuacjach komunikacyjnych i zakresu ich oddziaływania. Największe zainteresowanie wzbudził wątek relacji między barwami a emocjami, konkretnie to, jak można odczytywać emocje innych ludzi (i własne) poprzez posługiwanie się kodem chromatycznym.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w imprezach! Poniżej prezentujemy galerię zdjęć.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

"Czarna rozpacz, blady strach, czerwona kartka. Rola barw w komunikacji społecznej" [fot.Andrzej Romański] "Czarna rozpacz, blady strach, czerwona kartka. Rola barw w komunikacji społecznej" [fot.Andrzej Romański] "Czarna rozpacz, blady strach, czerwona kartka. Rola barw w komunikacji społecznej" [fot.Andrzej Romański] "Mistrzowie komunikowania do boju!" [fot.Paulina Kruszyńska] "Mistrzowie komunikowania do boju!" [fot.Paulina Kruszyńska] "Mistrzowie komunikowania do boju!" [fot.Paulina Kruszyńska] "Mistrzowie komunikowania do boju!" [fot.Paulina Kruszyńska] "Mistrzowie komunikowania do boju!" [fot.Paulina Kruszyńska] "Jak budować wizerunek badaczy i promować projekty naukowe?" [fot.Andrzej Romański] "Jak budować wizerunek badaczy i promować projekty naukowe?" [fot.Andrzej Romański] "Jak budować wizerunek badaczy i promować projekty naukowe?" [fot.Andrzej Romański] "Jak budować wizerunek badaczy i promować projekty naukowe?" [fot.Andrzej Romański]