Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Łap książkę na WPiSM

obrazek:

Łap książkę na WPiSM to akcja organizowana przez studentów drugiego roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, mająca na celu popularyzację czytelnictwa wśród społeczności Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych.

Jej idea jest bardzo prosta. W dniach 20-23.05 w wydziałowym holu będzie wystawiony specjalny regał z książkami, z którego będzie można zabrać sobie jedną z publikacji – warto w to miejsce jednak położyć inną, przyniesioną z domu, którą już przeczytaliśmy.

W pozostałych dniach półka będzie dostępna w Bibliotece WPiSM. Gorąco zachęcamy do korzystania!

pozostałe wiadomości