Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Nowy Wydział

obrazek:

Od dziś swoją działalność rozpoczyna Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie.

pozostałe wiadomości