Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Nowa struktura wydziałów na UMK

obrazek:

W związku z nowym statutem UMK od 1 października wchodzą w życie zmiany w strukturze organizacyjnej naszego Uniwersytetu. Wydział Nauk Pedagogicznych został przekształcony w Instytut Nauk Pedagogicznych Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych. Zarządzeniem Rektora w skład Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wchodzi 16 wydziałów.

Część wydziałów zyskała nowe nazwy, pojawią się również korekty w przyporządkowaniu kierunków studiów do prowadzących je jednostek. Zmiany, które zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika weszły w życie, obejmują następujące wydziały:

1. Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych (dawniej Wydział Biologii i Ochrony Środowiska), na którym są realizowane następujące kierunki:

 • biologia,
 • biologia sądowa,
 • biotechnologia,
 • chemia medyczna (z Wydziałem Chemii),
 • diagnostyka molekularna,
 • global change biology,
 • ochrona środowiska,
 • sport i wellness (z Wydziałem Filozofii i Nauk Społecznych oraz Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej),
 • weterynaria.

2. Wydział Humanistyczny (dawnej Wydział Filologiczny), na którym są realizowane następujące kierunki:

 • East and Central European Studies,
 • etnologia - antropologia kulturowa,
 • filologia angielska,
 • filologia bałkańska,
 • filologia germańska,
 • filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie,
 • filologia polska,
 • filologia polska jako obca,
 • filologia romańska,
 • filologia rosyjska,
 • filologia włoska,
 • japonistyka,
 • komparatystyka literacko-kulturowa,
 • kulturoznawstwo,
 • lingwistyka praktyczna i copywriting,
 • lingwistyka stosowana,
 • logopedia.

3. Wydział Filozofii i Nauk Społecznych (dawniej Wydział Humanistyczny), na którym są realizowane następujące kierunki:

 • architektura informacji,
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • filozofia,
 • kognitywistyka,
 • medioznawstwo,
 • MISH-S (Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne),
 • praca socjalna,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • pedagogika,
 • pedagogika medialna,
 • pedagogika specjalna,
 • praca socjalna,
 • sport i wellness (z Wydziałem Nauk Biologicznych i Weterynarii oraz Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej),
 • zarządzanie informacją i bibliologia.

4. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (dawniej Wydział Nauk o Ziemi), na którym są realizowane następujące kierunki:

 • geografia,
 • geoinformacja środowiskowa,
 • gospodarka przestrzenna,
 • sport i wellness (z Wydziałem Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Wydziałem Filozofii i Nauk Społecznych),
 • studia miejskie,
 • Tourism Management,
 • turystyka i rekreacja.

5. Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie (dawniej Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych), na którym są realizowane następujące kierunki:

 • bezpieczeństwo narodowe,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • politologia,
 • stosunki międzynarodowe.

Ponadto do Wydziału Sztuk Pięknych dołączył kierunek historia sztuki, który dotychczas był częścią Wydziału Nauk Historycznych. Wydział Teologiczny, chociaż nie zmienia się znacząco w strukturze, zyskał nowy kolor identyfikacji wizualnej. Zmiany, które zaszły na danych wydziałach, przedstawiają infografiki zamieszczone poniżej.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć