Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Najlepsze i najlepsi na UMK

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

Inauguracja nowego roku akademickiego była okazją do uhonorowania studentów UMK, którzy w ostatnich miesiącach odnieśli szczególne sukcesy naukowe i sportowe.

Tradycyjnie podczas uroczystej inauguracji poznaliśmy nazwiska najlepszego absolwenta, najlepszego studenta i najlepszego studenta-sportowca UMK w roku akademickim 2018/2019.

Tytuł Najlepszego Absolwenta odebrał mgr Leszek Dąbrowski, który ukończył studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Nauk o Ziemi na kierunku turystyka i rekreacja, osiągając średnią ocen 4,87. W ubiegłym roku akademickim za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendium JM Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium Prezydenta Miasta Torunia. Był współautorem kilku artykułów w czasopismach naukowych, aktywnie uczestniczył w międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, na których wygłaszał referaty, był ponadto wykonawcą dwóch projektów badawczych. Przez cały okres studiów angażował się w działalność ruchu naukowego na UMK: uczestniczył w organizacji warsztatów „Wykreuj Przestrzeń w Toruniu” w ramach 18. Festiwalu Nauki i Sztuki, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Studenckiego Koła Naukowego „Kreatorzy Przestrzeni”. W tym roku akademickim z powodzeniem aplikował do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych.

Do konkursu na Najlepszego Studenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w minionym roku akademickim wydziały zgłosiły 12 kandydatów. Senat przyznał tytuł Beacie Zjawin, studentce fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (II rok studiów II stopnia). Za wybitne osiągnięcia naukowe laureatka otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Była współautorką publikacji zamieszczonej w prestiżowym czasopiśmie "Science Advances", w ostatnim roku wzięła udział w czterech międzynarodowych konferencjach, m.in. w Barcelonie, Kijowie i Paryżu oraz dwóch krajowych, na których wygłaszała referaty. Otrzymała kilka prestiżowych nagród, m.in. międzynarodowe stypendium Optics and Photonics Education Scholarship SPIE, przyznawane zaledwie trzem osobom w Polsce. Beata Zjawin wzięła udział w dwóch projektach badawczych, przez cały okres studiów angażowała się w działalność ruchu naukowego na UMK, była członkinią Koła Naukowego Studentów Fizyki oraz Międzynarodowej Organizacji SPIE.    

Senat Akademicki wybrał również Najlepszego Studenta-Sportowca UMK. Tytuł otrzymała Aneta Rygielska, studentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska i Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych, uczestniczka programu kariera dwutorowa student-sportowiec. Dyscypliną sportu, jaką uprawia laureatka, jest boks. Aneta Rygielska ma na koncie tytuły Mistrzyni Polski oraz złoty medal Mistrzostw Polski Seniorek. Największym sukcesem jej sukcesem było zdobycie srebrnego medalu w 12. edycji Mistrzostw Europy Kobiet w boksie rozegranych w Alcobendas (Hiszpania). Aneta Rygielska zdobyła również srebrny medal na Mistrzostwach Europy Juniorek oraz srebrny medal na XXXVI Turnieju Międzynarodowym im. Feliksa Stamma. Oprócz sukcesów w sporcie laureatka osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, uzyskując średnią ocen powyżej 4.

To nie koniec nagród. Specjalne wyróżnienie za szczególnie znaczące osiągnięcia w międzynarodowych zawodach matematycznych i rozsławianie imienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Senat UMK przyznał zespołowi studentów Wydziału Matematyki i Informatyki w składzie: Patrycja Tkaczuk, Karolina Wojtyniak, Kamil Dunst i Władysław Klinikowski. W minionym roku akademickim zespół brał udział w najbardziej prestiżowych studenckich zawodach matematycznych m.in. w Czechach, na Białorusi, w Rosji i w Bułgarii, zajmując bardzo wysokie miejsca. Wszyscy członkowie zespołu osiągają także bardzo dobre wyniki w nauce, średnia ich ocen to 5,0. Do zawodów i konkursów matematycznych przygotował studentów dr Robert Skiba, opiekun Koła Naukowego Matematyków.

W ubiegłym roku akademickim odbyła się V edycja Międzywydziałowej Olimpiady Sportowej „Copernicada”. Jej organizatorami są Uniwersyteckie Centrum Sportowe, Samorząd Studencki oraz AZS UMK. W 13 dyscyplinach sportowych rywalizowało kilkuset studentów z 14 wydziałów UMK. Zwycięzcami „Copernicady” zostali po raz piąty studenci Wydziału Prawa i Administracji, zdobywając łącznie 108 punktów. Na drugim miejscu uplasował się zespół Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, natomiast trzecie miejsce wywalczył zespół Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.

JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tretyn przyznał również nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dwójce wioślarzy z UMK: Katarzynie Zillmann i Mirosławowi Ziętarskiemu, którzy - dzięki znakomitym wynikom sportowym - zakwalifikowali się na Igrzyska Olimpijskie w Tokio w 2020.

pozostałe wiadomości