Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Walny Zjazd PTNP

obrazek:

Serdecznie gratulujemy prof. Joannie Marszałek-Kawie, która została wybrana do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych!

Na tegorocznym Walnym Zjeździe PTNP w Warszawie obecni byli delegaci z toruńskiego oddziału w składzie: prof. Michał Strzelecki (prezes oddziału), prof. Zbigniew Karpus (dziekan Wydziału), prof. Bartłomiej Michalak (przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji, dr Joanna Piechowiak-Lamparska oraz dr Patryk Tomaszewski (prodziekan ds. studenckich).

Link do wydarzenia

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć