Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Legia Akademicka - III edycja

obrazek:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wzorem lat ubiegłych, zamierza przystąpić do III edycji programu ochotniczej edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Na szkolenie mogą zapisać się studenci (studiów I stopnia, studiów II stopnia, jednolitych studiów magisterskich) dowolnego roku studiów, którzy posiadają obywatelstwo polskie.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się we wtorek, 5 listopada 2019 r., o godz. 12.00 w budynku Collegium Humanisticum (Toruń, ul. Bojarskiego 1), w Sali im. prof. A. Tomczaka (AB 1.22). W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu. Szczegółowe informacje o programie Legii Akademickiej znaj-dują się na stronie internetowej.

pozostałe wiadomości