Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Program MOST – rusza rekrutacja

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

Rozpoczęła się rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST na semestr letni roku akademickiego 2019/2020

Program MOST adresowany jest do studentów i doktorantów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania naukowe poza macierzystą uczelnią. Kandydaci mogą wyjechać na jeden lub dwa semestry do wybranej szkoły wyższej w Polsce i realizować poszczególne przedmioty w oparciu o istniejący na danej uczelni program studiów.

O wymianę mogą ubiegać się studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz studenci studiów II stopnia, którzy ukończą pierwszy semestr. Doktoranci mogą aplikować do Programu po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich. W trakcie każdego stopnia studiów można być uczestnikiem programu maksymalnie przez jeden rok akademicki.

Aby wziąć udział w Programie należy wypełnić zgłoszenie na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów, a szczegółowe informacje na temat wymiany można znaleźć także na stronie Programu.

Wniosek o udział w Programie należy złożyć u Koordynatora Uczelnianego, Pani Karoliny Rochnowskiej (Rektorat - pok. 414, tel: 56 611 49 07; e-mail: karoch@umk.pl), w terminie do 30 listopada 2019 roku.

Program MOST to najefektywniej działający polski program mobilności studenckiej i doktoranckiej. Prowadzony jest od ponad piętnastu lat, a uczestniczy w nim dwadzieścia Uczelni Fundacyjnych – stron Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia oraz Uczelnie Stowarzyszone. Dotychczas z oferty Programu, na którą w każdej rekrutacji składa się ponad 500 kierunków i specjalności studiów, skorzystało już około 10 tysięcy osób.

pozostałe wiadomości