Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Promocja książki Freedom under the Pakistani sky

obrazek:

W dniu 4 listopada 2019 roku w Warszawie, z inicjatywy Jego Ekscelencji Ambasadora Islamskiej Republiki Pakistanu w Polsce, zorganizowano promocję książki Freedom under the Pakistani sky, pod naukową redakcją Anny Teresy Pietraszek.

Wydarzenie to połączono także z projekcją filmu dokumentalnego Polskie skrzydła nad Himalajami.
Wśród gości Jego Ekscelencji znalazł się również prof. dr hab. Jacek Knopek z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK. Pan Profesor jako znany badacz Polonii i Polonusów, jest bowiem autorem jednego z rozdziałów przedstawianej książki. Jego tekst traktuje o Władysławie Turowiczu, pilocie z Dywizjonu 303, który później stał się organizatorem pakistańskiego lotnictwa, i który uznawany jest w tym państwie za bohatera.

pozostałe wiadomości