Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Promocja książki dr. Michała Białkowskiego

obrazek:

4 grudnia 2019 r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbyła się promocja książki dr. Michała Białkowskiego "Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962-1965". Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK jest współwydawcą publikacji.

W uroczystości licznie udział wzięli przedstawiciele władz kościelnych, samorządowych, studenci oraz reprezentacja Wydziału z Dziekanem dr. hab. Zbigniewem Karpusem, prof. UMK na czele.

Autorowi serdecznie gratulujemy!

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

promocja książki dr. Białkowskiego promocja książki dr. Białkowskiego promocja książki dr. Białkowskiego promocja książki dr. Białkowskiego promocja książki dr. Białkowskiego promocja książki dr. Białkowskiego