Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Dr Michał Białkowski na audiencji u papieża Franciszka

obrazek: fot.Vatican News i Monika Dejneko-Białkowska]
fot. Vatican News i Monika Dejneko-Białkowska

11 grudnia 2019 r. podczas audiencji w Auli Pawła VI na Watykanie dr Michał Białkowski wręczył papieżowi Franciszkowi swoją książkę „Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962-1965”, Lublin 2019

Publikacja jest pierwszą edycją źródłową 40 dokumentów polskich biskupów zbierających się – w okresie Soboru Watykańskiego II – na posiedzeniach w Polskim Papieskim Instytucie Kościelnym w Rzymie. Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK był współwydawcą publikacji. Praca trafiła również do księdza kardynała Konrada Krajewskiego, jałmużnika papieskiego i jednego z najbliższych współpracowników papieża Franciszka.

Podczas pobytu w Rzymie dr Michał Białkowski przeprowadził kwerendę w archiwum Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego oraz w Watykańskiej Bibliotece Apostolskiej. Na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim spotkał się z prof. Hanną Suchocką, byłą premier i ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, zasiadającą obecnie w kilku komisjach watykańskich.

 

 

 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć