Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Zajęcia i dyplomowanie w formie zdalnej (informacja)

obrazek:

W związku z Zarządzeniem nr 110 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Szanowni Państwo,

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie!

W związku z Zarządzeniem nr 110 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej oraz sposobu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń do końca semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie wszystkie zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej.

Prosimy o regularne sprawdzanie poczty elektronicznej na serwerze UMK!

Poniżej publikujemy zestawienia zajęć, które będą prowadzone zdalnie:


Nadzór nad realizacją procesu dydaktycznego środkami zdalnymi sprawuje dla wszystkich kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie: dr hab. Beata Stachowiak, prof. UMK - Prodziekan ds. Kształcenia, e-mail: beata.stachowiak@umk.pl

Koordynatorem do spraw organizacji zdalnego kształcenia z poziomu administracji na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK jest: mgr Katarzyna Kwaśniewska, e-mail: kaskwas@umk.pl

DYPLOMOWANIE

Komunikat w sprawie zajęć zdalnych prowadzonych przez SPNJO UMK

pozostałe wiadomości