Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Zmarł prof. Janusz Symonides

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

W wieku 82 lat zmarł prof. Janusz Symonides, wybitny znawca prawa międzynarodowego, dyplomata, były prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Janusz Symonides urodził się 5 marca 1938 r. w Brześciu Nad Bugiem. W 1954 r. ukończył IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu i dzięki maturze zdanej z wyróżnieniem mógł podjąć studia w Szkole Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie. Z powodów politycznych nie został dopuszczony do egzaminów w MSZ i w 1959 r. rozpoczął pracę w Narodowym Banku Polskim. W tym samym roku został asystentem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie w 1963 r. obronił pracę doktorską. Habilitację uzyskał w 1968 r. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika związany był do 1973 r., pełniąc funkcje kierownika Katedry Prawa Międzynarodowego, dyrektora Instytutu Prawno-Ustrojowego, a w latach 1969-1973 prorektora UMK do spraw nauczania. Na toruński uniwersytet powrócił w 2000 r. przez wiele lat pracując w nowo utworzonym Instytucie Stosunków Międzynarodowych i kierując tam Zakładem Prawa Międzynarodowego i Wspólnotowego.

W 1980 r. Janusz Symonides został dyrektorem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, w którym pracował od 1973 r. W roku 1989 wyjechał do Paryża, przez ponad 10 lat kierując Departamentem Praw Człowieka i Pokoju UNESCO. Był ekspertem OBWE, brał udział w międzynarodowych pracach nad Konwencją o Prawie Morza.

Janusz Symonides był profesorem w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, profesorem wizytującym wielu uniwersytetów i instytucji naukowych w Europie, USA i Afryce (m.in. w Nowym Jorku, Pittsburghu, Kilonii, Hadze, Strasburgu), wykładał w Studium Służby Zagranicznej MSZ. Był doktorem honoris causa Uniwersytetu Windsor w Kanadzie.

pozostałe wiadomości