Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Wybór specjalizacji

obrazek:

Wybór specjalizacji!

 
Uwaga studenci I roku bezpieczeństwa wewnętrznego oraz I roku politologii!
 
Na II roku studiów rozpoczynają się zajęcia specjalizacyjne, stąd konieczny jest wybór specjalizacji
Należy to uczynić logując się w systemie moodle, hasła zostały rozesłane pocztą U-mail.
 
Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego wybierają kurs: https://moodle.umk.pl/WNOPIB/course/view.php?id=310
Studenci politologii logują się na kurs: https://moodle.umk.pl/WNOPIB/course/view.php?id=311

pozostałe wiadomości