Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Stypendia rektora za publikacje

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyższej punktowane publikacje.

Rektor wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych. Spośród naukowców z kampusu toruńskiego i bydgoskiego stypendia i dyplomy otrzymali:

Za publikacje 200-punktowe:

 1. dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych (udział: 100%) za publikację pt. Loss of myosin VI expression affects acrosome/acroplaxome complex morphology during mouse spermiogenesis zamieszczoną w "Biology of Reproduction", 2020;
 2. dr Karolina Finc z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii (udział: 96%) oraz prof. dr hab. Włodzisław Duch z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (udział 4%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za publikację pt. Dynamic reconfiguration of functional brain networks during working memory training zamieszczoną w "Nature Communications", vol. 11, no. 1, 2020. Współautorem artykułu jest także mgr Kamil Bonna, doktorant z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 3. dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK (udział: 30%) oraz dr hab. Joanna Kujawa (udział: 70%) z Wydziału Chemii za publikację pt. Biomimetic hybrid membranes with covalently anchored chitosan: material design, transport and separation zamieszczoną w "Desalination", vol. 491, 2020.

Za publikacje 140-punktowe:

 1. dr hab. Gracjan Maciejewski, prof. UMK (udział 85%) oraz dr hab. Cezary Migaszewski, prof. UMK (udział: 15%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za publikację pt. Planet-star interactions with precise transit timing. 2: The radial-velocity tides and a tighter constraint on the orbital decay rate in the WASP-18 system zamieszczoną w "Acta Astronomica", vol. 70, no. 1, 2020;
 2. prof. dr hab. Krzysztof Olechnicki, prof. dr hab. Tomasz Szlendak oraz dr hab. Michał Wróblewski, prof. UMK z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych (udział po 33%) za publikację pt. How to make the white elephant work: findings from ethnographic research into Polish new cultural institutions zamieszczoną w "International Journal of Cultural Policy", 2020;
 3. dr Joanna Czarnecka (udział 25%), mgr Natalia Forbot (udział 10%), dr hab. Katarzyna Roszek, prof. UMK (udział 20%) z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK (udział: 25%), mgr Paulina Bolibok (udział: 10%), prof. dr hab. Artur P. Terzyk (udział: 10%) z Wydziału Chemii za publikację pt. Cytotoxic or not? Disclosing the toxic nature of carbonaceous nanomaterials through nano-bio interactions zamieszczoną w "Materials (Basel)", vol. 13, no. 9, 2020;
 4. dr Szymon Śmiga z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (udział: 100%) za publikację pt. Methods to generate reference total and Pauli kinetic potentials zamieszczoną w "Physical Review B", vol. 101, no. 16, 2020;
 5. mgr inż. Michał Słowiński (udział: 10%), dr hab. Agata Cygan, prof. UMK (udział: 10%), dr inż. Grzegorz Kowzan (udział: 10%), dr hab. Piotr Masłowski, prof. UMK (udział: 10%), dr Akiko Nishiyama (udział: 10%), dr Szymon Wójtewicz (udział: 10%), prof. dr hab. Roman Ciuryło (udział: 10%), dr hab. Daniel Lisak, prof. UMK (udział: 10%) i dr hab. Piotr Wcisło, prof. UMK (udział: 20%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za publikację pt. Ultrahigh finesse cavity-enhanced spectroscopy for accurate tests of quantum electrodynamics for molecules zamieszczoną w "Optics Letters", vol. 45, no. 7, 2020;
 6. dr hab. Piotr A. Gauden, prof. UMK, dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK oraz prof. dr hab. Artur P. Terzyk z Wydziału Chemii (udział po 33%) za publikację pt. Atomic-scale molecular models of oxidized activated carbon fibre nanoregions: examining the effects of oxygen functionalities on wet formaldehyde adsorption zamieszczoną w "Carobon", vol. 165, 2020;
 7. dr hab. Anna Bartkiewicz, prof. UMK (udział: 55%), prof. dr hab. Marian Szymczak (udział: 35%), dr Paweł Wolak (udział: 10%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za publikację pt. The nature of the methanol maser ring G23.657-00.127. II: Expansion of the maser structure zamieszczoną w "Astronomy and Astrophysics", vol. 637, 2020.
 8. dr Anna Ilnicka (udział: 60%) i mgr Piotr Kamedulski (udział: 20%) z Wydziału Chemii oraz prof. dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz (udział: 20%) z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii za publikację pt. Improving the performance of Zn-Air batteries with N-doped electroexfoliated graphene opublikowaną w "Materials (Basel)", vol. 13, no.9, 2020;
 9. dr inż. Justyna Grzelak (udział: 60%) i prof. dr hab. Sebastian Maćkowski (udział: 40%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za publikację pt. Photoluminescence enhancement of Re(I) carbonyl complexes bearing D-A and D-?-A ligands opublikowaną w "Dalton Transactions", vol. 49, no. 14, 2020;
 10. dr inż. Marcin Szalkowski (udział: 30%), prof. dr hab. Sebastian Maćkowski (udział: 40%) i dr hab. Dorota Kowalska, prof. UMK (udział: 30%) za publikację pt. Plasmonic enhancement of photocurrent generation in photosystem I-based hybrid electrode zamieszczoną w "Journal of Materials Chemistry C", vol. 8, no. 17, 2020;
 11. dr inż. Marcin Szalkowski (udział: 30%), prof. dr hab. Sebastian Maćkowski (udział: 40%) i dr hab. Dorota Kowalska, prof. UMK (udział: 30%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za publikację pt. Silver island film for enhancing light harvesting in natural photosynthetic proteins zamieszczoną w "International Journal of Molecular Sciences", vol. 21, no. 7, 2020;
 12. dr inż. Marcin Szalkowski (udział: 30%), prof. dr hab. Sebastian Maćkowski (udział: 40%) i dr hab. Dawid Piątkowski, prof. UMK (udział: 30%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za publikację pt. Photochemical printing of plasmonically active silver nanostructures zamieszczoną w "International Journal of Molecular Sciences", vol. 21, no. 6, 2020;
 13. dr hab. Emilia Wilmowicz, prof. UMK (udział: 100%) z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych za publikację pt. Disruption of the auxin gradient in the abscission zone area evokes asymmetrical changes leading to flower separation in yellow lupine zamieszczoną w "International Journal of Molecular Sciences", vol. 21, no. 11, 2020;
 14. dr hab. Anna Brożyna, prof. UMK (udział: 100%) z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych za publikację pt. Current molecular markers of melanoma and treatment targets zamieszczoną w "International Journal of Molecular Sciences", vol. 21, no. 10, 2020;
 15. prof. dr hab. Maciej Walczak z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz dr hab. Przemysław Charzyński, prof. UMK i dr hab. Marcin Świtoniak, prof. UMK z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (udział po 33%) za publikację pt. Physicochemical and microbial properties of urban park soils of the cities of Marrakech, Morocco and Toruń, Poland: human health risk assessment of fecal coliforms and trace elements zamieszczoną w "Catena", vol. 194, 2020;
 16. dr Grzegorz Trykowski z Wydziału Chemii (udział: 100%) za publikację pt. Experimental and DFT insights into an eco-friendly photocatalytic system toward environmental remediation and hydrogen generation based on AgInS2 quantum dots embedded on Bi2WO6 zamieszczoną w "Applied Surface Science", vol. 525, 2020;
 17. dr Magdalena Gierszewska (udział: 85%), dr hab. Jacek Nowaczyk, prof. UMK (udział: 10%) i dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska, prof. UMK (udział: 5%) z Wydziału Chemii za publikację pt. Physicochemical and storage properties of chitosan-based films plasticized with deep eutectic solvent zamieszczoną w "Food Hydrocolloids", Vol. 108, 2020. Współautorką artykułu jest także mgr Ewelina Jakubowska, doktorantka z Wydziału Chemii;
 18. dr hab. Zbigniew Rafiński z Wydziału Chemii (udział: 100%) za publikację pt. Construction of dihydropyrido[2,3-d]pyrimidine scaffolds via aza-Claisen rearrangement catalyzed by N-heterocyclic carbenes zamieszczoną w "Journal of Organic Chemistry", vol. 85, no. 10, 2020. Współautorami artykułu są także doktoranci z Wydziału Chemii: mgr Krzysztof Dzieszkowski i mgr Izabela Barańska;
 19. dr Dorota Chełminiak-Dudkiewicz (udział: 40%), dr Anna Ilnicka (udział: 10%) i dr Marta Ziegler-Borowska (udział: 40%) z Wydziału Chemii oraz prof. dr hab. Michał Marszałł z Wydziału Farmaceutycznego (udział: 10%) za publikację pt. Photosensitizing potential of tailored magnetite hybrid nanoparticles functionalized with levan and zinc (II) phthalocyanine zamieszczoną w "Applied Surface Science", vol. 524, 2020. Współautorami artykułu są także studenci i doktoranka z Wydziału Chemii: Aleksander Smolarkiewicz-Wyczachowski, Patryk Rybczyński oraz mgr Katarzyna Węgrzynowska-Drzymalska;
 20. dr Szymon Tamborski (udział: 35%), mgr Michał Meina (udział: 35%) i dr hab. Maciej Szkulmowski, prof. UMK (udział: 30%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za publikację pt. High-resolution, ultrafast, wide-field retinal eye-tracking for enhanced quantification of fixational and saccadic motion zamieszczoną w "Biomedical Optics Express", vol. 11, no. 6, 2020;
 21. dr Agata Karska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (udział: 100%) za publikację pt. The H2O spectrum of the massive protostar AFGL 2136 IRS 1 from 2 to 13 μm at high resolution : probing the circumstellar disk zamieszczoną w "Astrophysical Journal", vol. 894, no. 2, 2020;
 22. dr hab. Małgorzata Jefimow, prof. UMK (udział: 50%), mgr Anna S. Przybylska-Piech (udział: 20%) i dr hab. Michał S. Wojciechowski, prof. UMK (udział: 30%) z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych za publikację pt. Predictive and reactive changes in antioxidant defence system in a heterothermic rodent zamieszczoną w "Journal of Comparative Physiology B", 2020;
 23. dr Olga Impert, dr Anna Kozakiewicz, dr hab. Grzegorz Wrzeszcz, prof. UMK, dr hab. Anna Katafias, prof. UMK, prof. dr hab. Rudi van Eldik z Wydziału Chemii (udział po 20%) za publikację pt. Characterization of a mixed-valence Ru(II)/Ru(III) ion-pair complex : unexpected high-frequency electron paramagnetic resonance evidence for Ru(III)-Ru(III) dimer coupling, "Inorganic Chemistry", 2020;
 24. dr inż. Mariusz Pawlak (udział: 60%) i dr hab. Piotr Jankowski, prof. UMK (udział: 20%) z Wydziału Chemii oraz dr hab. Piotr S. Żuchowski, prof. UMK z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za publikację pt. Evidence of nonrigidity effects in the description of low-energy anisotropic molecular collisions of hydrogen molecules with excited metastable helium atoms zamieszczoną w "Journal of Chemical Theory and Computation", vol. 16, no. 4, 2020;

Za publikacje 100-punktowe:

 1. prof. dr hab. Tomasz Ważny z Wydziału Sztuk Pięknych (udział: 100%) za publikację pt. Dendrochronological analysis of the ancient architecture of Kingdom of Lo. Upper Mustang, Nepal zamieszczoną w "Dendrochronologia", vol. 61, 2020;
 2. dr hab. Piotr Siemiątkowski, prof. UMK z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie (udział: 100%) za publikację pt. Local security in the idea of sustainable development zamieszczoną w "European Research Studies Journal", vol. 23, no. 2, 2020;
 3. dr Wojciech Gosczyński (udział: 51%) i dr hab. Michał Wróblewski, prof. UMK (udział: 49%) z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych za publikację pt. Beyond rural idyll? Social imaginaries, motivations and relations in Polish alternative food networks zamieszczoną w "Journal of Rural Studies", vol. 76C, 2020;
 4. mgr Daria Zasada-Kłodzińska (udział: 75%) i prof. dr hab. Elżbieta Basiul (udział: 25%) z Wydziału Sztuk Pięknych za publikację pt. Analysis of natural dyes from historical objects by high performance liquid chromatography and electromigration techniques zamieszczoną w "Critical Reviews in Analytical Chemistry", 2020. współautorami artykułu są także prof. dr hab. Bogusław Buszewski z Wydziału Chemii oraz dr hab. Michał Szumski, prof. UMK z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii;
 5. dr Marta Chylińska z Wydziału Sztuk Pięknych (udział: 100%) za publikację pt. Surface studies of UV irradiated polypropylene films modified with mineral fillers designed as piezoelectric materials zamieszczoną w "Polymers", vol. 12 no. 3, 2020. Współautorkami artykułu są także prof. dr hab. Halina Kaczmarek oraz dr hab. Jolanta Kowalonek, prof. UMK z Wydziału Chemii.

Stypendia i dyplomy otrzymali także autorzy prac z Collegium Medicum UMK:

 1. dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK (udział 45%), mgr Anna Domanowska (udział 45%), dr Bartosz Malinowski (udział 10%), z Wydziału Lekarskiego za publikację pt. Neuroprotective properties of resveratrol and its derivatives: influence on potential mechanisms leading to the development of Alzheimer’s disease” zamieszczoną w „International Journal of Molecular Sciences”; 2020, Vol. 21, nr 8, s. 2749, 1-17;
 2. prof. dr hab. Jan Styczyński (udział 100%), z Wydziału Lekarskiego za publikację pt. „The challenge of COVID-19 and hematopoietic cell transplantation; EBMT recommendations for management of hematopoietic cell transplant recipients, their donors, and patients undergoing CAR T-cell therapy” zamieszczoną w „Bone Marrow Transplantation”; 2020;
 3. dr hab. Paweł Zalewski, prof. UMK (udział 80%), dr hab. Joanna Słomko, prof. UMK (udział 20%) z Wydziału Nauk o Zdrowiu za publikację pt. „Systematic review of the epidemiological burden of myalgic encephalomyelitis / chronic fatigue syndrome across Europe: current evidence and EUROMENE research recommendations for epidemiology” zamieszczoną w “Journal of Clinical Medicine”; 2020, Vol. 9, nr 5, s. 1557, 1-15;
 4. dr hab. Artur Słomka, prof. UMK (udział 100%) z Wydziału Farmaceutycznego za publikację pt. Liquid biopsies in hepatocellular carcinoma: are we winning?” zamieszczoną w „Journal of Clinical Medicine”; 2020, Vol. 9, nr 5, s. 1541, 1-26;
 5. dr Katarzyna Napiórkowska-Baran (udział 100%), z Wydziału Lekarskiego za publikację pt. Shorter diagnostic delay in Polish adult patients with common variable immunodeficiency and symptom onset after 1999” zamieszczoną w „Frontiers in Immunology”; 2020;
 6. dr Bartosz L. Sikorski (udział 100%), z Wydziału Lekarskiego za publikację pt. „In vivo imaging of the human cornea with high-speed and high-resolution Fourier-domain full-field optical coherence tomography” zamieszczoną w „Biomedical Optics Express”; 2020, Vol. 11, nr 5, s. 2849-2865;
 7. dr hab. Jacek Szeliga z Wydziału Lekarskiego za publikację pt. „Bariatric surgery during COVID-10 pandemic from patients' point of view: the results of a national survey” zamieszczoną w „Journal of Clinical Medicine”; 2020, Vol. 9, nr 6, s. 1697, 1-12;
 8. dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK (udział 100%), prof. dr hab. Danuta Rość z Wydziału Farmaceutycznego za publikację pt. „Divergent impact of breast cancer laterality on clinicopathological, angiogenic, and hemostatic profiles: a potential role of tumor localization in future outcomes” zamieszczoną w „Journal of Clinical Medicine”; 2020, Vol. 9, nr 6, s. 1708, 1-18;
 9. dr Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK (udział 100%) z Wydziału Farmaceutycznego za publikację pt. „Pre-operative combination of normal BMI with elevated YKL-40 and leptin but lower adiponectin level is linked to a higher risk of breast cancer relapse: a report of four-year follow-up study” zamieszczoną w „Journal of Clinical Medicine”; 2020, Vol. 9, nr 6, s. 1742, 1-20;
 10. dr Bartosz Malinowski (udział 85 %), dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK (udział 10%), lek. Monika Szambelan (udział 5%) z Wydziału Lekarskiego za publikację pt. „The rundown of dietary supplements and their effects on inflammatory bowel disease: a review” zamieszczoną w „Nutrients”; 2020, Vol. 12, nr 5, s. 1423, 1-14;
 11. dr Bartosz Malinowski (udział 90 %), dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK (udział 10%) z Wydziału Lekarskiego za publikację pt. Metformin’s modulatory effects on miRNAs function in cancer stem cells: a systematic review” zamieszczoną w „Cells”; 2020, Vol. 9, nr 6, s. 1401, 1-17;
 12. dr Magdalena Mackiewicz-Milewska (udział70%), dr Małgorzata Cisowska-Adamiak (udział8%), dr hab. Głowacka-Mrotek (udział2%)z Wydziału Nauk o Zdrowiu i dr hab. Iwona Świątkiewicz, prof. UMK (udział20%)z Wydziału Lekarskiego za publikację pt. „Effects of four-week rehabilitation program on hemostasis disorders in patients with spinal cord injury” zamieszczoną w „Journal of Clinical Medicine”; 2020, Vol. 9, nr 6, s. 1836, 1-11;
 13. dr hab. Michał Wiciński, prof. UMK (udział 45%) lek. Grzegorz Liczner (udział 40%), dr Magdalena Nowaczewska (udział 5%), dr Bartosz Malinowski (udział 10%), z Wydziału Lekarskiego z Wydziału Farmaceutycznego za publikację pt. Anemia of chronic diseases: wider diagnostics – better treatment?” zamieszczoną w „Nutrients”; 2020, Vol. 12, nr 6, s. 1784, 1-17.

pozostałe wiadomości