Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Organizacja kształcenia na WNoPiB w semestrze zimowym 2020

obrazek:

Zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021 co do zasady odbywać się będą w formie zdalnej. Wyjątek stanowią zajęcia z przedmiotu Podstawy kryminalistyki – laboratorium dla III-go roku bezpieczeństwa wewnętrznego, których część przeprowadzona zostanie stacjonarnie. Zajęcia te odbywać się będą wg załączonego harmonogramu.

pozostałe wiadomości