Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Profesor Polak z orderem

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Prof. dr hab. Wojciech Polak z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Odznaczenie zostało przyznane naukowcowi z UMK za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i publicystycznej, za upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski.

Order Odrodzenia Polski ustanowiony w 1921 r. nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Prof. dr hab. Wojciech Polak jest historykiem. Zajmuje się najnowszą historią Polski, dziejami „Solidarności”, relacjami państwo-Kościół w PRL oraz stosunkami polsko-rosyjskimi na przestrzeni dziejów. Urodził się w 1962 r. w Olsztynie. Studia historyczne na UMK ukończył w 1985 r. Pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Małłka, obronił w 1994 r. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2004 r. na Wydziale Nauk Historycznych UMK. W 2008 r. otrzymał tytuł profesora. Prof. dr hab. W. Polak jest autorem 25 książek, wielu artykułów, redaktorem licznych prac zbiorowych i wydawcą źródeł historycznych. Jest konsultantem wystawy stałej Europejskiego Centrum Solidarności, członkiem Zarządu Społecznego Komitetu „Solidarni – Toruń Pamięta”, przewodniczącym Rady Naukowej Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie i członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. W latach osiemdziesiątych XX wieku był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMK, także w podziemiu oraz podziemnych struktur „Solidarności” w Toruniu i w Olsztynie. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, Medalem „Za zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze, Medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.

pozostałe wiadomości