Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Informacja dla Studentów I roku II stopnia!

obrazek:

Drodzy Studenci. Informujemy, że większością głosów dla I roku studiów stopnia II wybrane zostały następujące specjalizacje:

  • dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne – Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej oraz Zarządzenie i ochrona infrastruktury krytycznej
  • dla kierunku politologia – Administracja i zarządzanie w instytucjach publicznych
  • dla kierunku stosunki międzynarodowe – specjalizacja konsularno-dyplomatyczna

pozostałe wiadomości