Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Spotkania organizacyjne ze studentami I roku

Zdjęcie ilustracyjne

W piątek 2. października 2020 r. w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki OD NOWA odbyły się spotkania organizacyjne dla studentów I roku, którzy w roku akademickim 2020/2021 rozpoczęli naukę na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK. Na wstępie każdego ze spotkań dziekan Wydziału, prof. dr hab. Zbigniew Karpus w krótkim wystąpieniu przywitał zgromadzonych na sali studentów, życząc im satysfakcji i sukcesów w nauce. Następnie uczestnikom przedstawione zostały podstawowe informacje, mające ułatwić im rozpoczęcie nauki. Spotkania w związku z sytuacją epidemiczną przeprowadzone zostały z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych.

 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.