Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Spotkania organizacyjne ze studentami I roku

Zdjęcie ilustracyjne

W piątek 2. października 2020 r. w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki OD NOWA odbyły się spotkania organizacyjne dla studentów I roku, którzy w roku akademickim 2020/2021 rozpoczęli naukę na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK. Na wstępie każdego ze spotkań dziekan Wydziału, prof. dr hab. Zbigniew Karpus w krótkim wystąpieniu przywitał zgromadzonych na sali studentów, życząc im satysfakcji i sukcesów w nauce. Następnie uczestnikom przedstawione zostały podstawowe informacje, mające ułatwić im rozpoczęcie nauki. Spotkania w związku z sytuacją epidemiczną przeprowadzone zostały z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych.

 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć